Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVjkW2ZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty Honda Việt Nam

Honda Việt Nam là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và nhà sản xuất ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam. 

  • hZWXmJVjkW2ZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVpaphrb7Cx
2016

Company Menu

Why Công ty Honda Việt Nam?

Honda Việt Nam tự hào mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tận tâm và những đóng góp vì một xã hội giao thông lành mạnh. Với khẩu hiệu “Sức mạnh của những ước mơ”, Honda mong muốn được chia sẻ và cùng mọi người thực hiện ước mơ thông qua việc tạo thêm ra nhiều niềm vui mới cho người dân và xã hội. 

Tôn trọng con người là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công của Honda Việt Nam

Tại Honda Việt Nam, chúng tôi khuyến khích và phát triển khả năng tư duy, lập luận sáng tạo của mỗi cá nhân bằng việc tôn trọng sự khác biệt và tin tưởng lẫn nhau như những người cộng sự bình đẳng. Cụ thể, tôn trọng con người được thể hiện thông qua các khái niệm: CHỦ ĐỘNG,  BÌNH ĐẲNG, LÒNG TIN. Mỗi thành viên được khuyến khích để đưa ra ý kiến, bảo vệ quan điểm cá nhân đồng thời chịu trách nhiệm đối với kết quả của ý kiến đó. Không phân biệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, nguồn gốc, quốc tịch, học vấn, địa vị mọi cá nhân đều được đối xử công bằng và tạo cơ hội bình đẳng như nhau. Đặc biệt, mối quan hệ giữa các thành viên Honda còn được tạo lập dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, giúp đỡ và chia sẻ cho nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ. 


Inside review about Công ty Honda Việt Nam

5.0
3 reviews
100%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...